Med fokus på erfaring og gennemsigtighed

FDFA er en forening af mindre og mellemstore forsikringsformidlere, der hver især har mange års erfaring inden for forsikringsområdet.

Medlemskredsen repræsenterer såvel generelle som specielle fagområder inden for erhvervs- og privatforsikringer og har et indgående kendskab til de forsikringsprodukter, der findes på markedet. Hvis den rigtige løsning ikke findes i Danmark, har vi et bredt netværk af udenlandske leverandører, som vi kan trække på.

FDFA’s medlemmer kan være etableret som forsikringsmæglere eller som selvstændige forsikringsagenturer, og for dem begge gælder, at de er økonomisk uafhængige af forsikringsselskaber. Dette giver vores kunder en ekstra sikkerhed for, at de løsninger, vi kommer med, er udvalgt udelukkende med udgangspunkt i kundens interesser og behov.